کلاس های رایانه 1401-1402

هدف از آموزش رایانه 

 

آموزش کامپیوتر در این واحد آموزشی از پایه ی اول با آموزش ساده قسمت های مختلف کامپیوتر و نرم افزار Paint آغاز می شود و به همین ترتیب در پایه های بالاتر پس از آشنایی با این نرم افزار، نحوه محتوا سازی با برنامه های office از جمله word ,power point  جهت تولید محتواهای الکترونیکی درسی به دانش آموزان آموزش داده می شود .

 

دانش آموزان در هر جلسه با یکی از ابزارهای نرم افزار آشنا می شوند و در آن هفته باید تکلیف مربوط به آن ابزار را در منزل انجام داده و فایل مربوطه را روی فلش مموری شخصی خود Save  کرده و برای جلسه ی بعد با خود به مدرسه بیاورند

بنابراین نصب نرم افزارهای مورد نیاز، روی کامپیوتر شخصی دانش آموزان در منزل الزامی می باشد