خوش آمدید


به پورتال دبستان دخترانه غیر دولتی فرشتگان آسمانی خوش آمدید

فضاها و امکانات

فضا ها و امکانات

*
بهره گیری از کاد ر مجرب وبا تجربه

* افزایش ساعات د روس پایه جهت بالابرد ن توان د رسی فراگیران

* فضای آموزشی مناسب ، آرام ، با نشاط و وسیع

 *مجهز به دوربین مداربسته جهت حفظ امنیت دانش آموزان

* مجهز به نمازخانه ، آزمایشگاه ، کتابخانه

*کفپوش حیاط چمن مصنوعی استاندارد و مرغوب جهت ایجاد محیطی شاداب و

   جلو گیری از خطرات احتمالی

* آموزش د روس د ر کلاس های هوشمند و مالتی مد یا  

* استفاد ه از وسایل کمک آموزشی جهت افزایش میزان یاد گیری کتب د رسی

* ارائه ی کتابهای کمک آموزشی و لوح فشرد ه د رسی

* ارائه ی سرویس ایاب و ذهاب